รร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เตรียมจัดงาน Open Days

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์" เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น ท่ามกลางบรรยากาศการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและการบูรณาการสิ่งที่ดีระหว่างตะวันออกและตะวันตก

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอายุ 2 - 5 ปี และวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อายุ 5 - 18 ปี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: https://bit.ly/2ZzvnKF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: โทร: +66 (0) 846 760 616 อีเมล: marketing@sis.edu เว็บไซต์: sis.edu/bangkok