คึกคัก !! “เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต” เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกมิติ 

“เจ้าถิ่นเช็คอินภูเก็ต” ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก วันนี้ได้รับเกียรติจาก นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรอาหาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การปลดล๊อคภาษาอังกฤษ พิชิตใจนักท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมOne Day Road Trips เส้นทางสานฝันวันเดียวเที่ยว 5 ชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรม Check in with Local

ทุกหัวข้อจะฝึกสอนให้ชุมชนใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชุมชนทั้ง 5 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนการฝึกภาษาเพื่อใช้ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักชุมชนของเรามากขึ้นซึ่งการฝึกอบรมตลอดสองวันนี้ จะช่วยให้ทุกท่านได้มีทักษะความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต