กรมดย.อบรมค่าย “เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี” ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมค่าย "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 2 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 33 คน และแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 34 คน รวมทั้งสิน 67 คน และมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสฎางค์ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม "พลังเยาวชนคนทำดี เพื่อน้อง" ทั้ง 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ / กิจกรรมห้องสมุดในฝัน / กิจกรรมโรงอาหารของฉัน / กิจกรรมไอทีเพื่อน้อง / กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกดารารัตน์