เมืองคุนซานแห่งมณฑลเจียงซูเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ด้วยงบลงทุนเกือบ 1 แสนล้านหยวน

Xinhua Silk Road: เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการอุตสาหกรรมเกิดใหม่จำนวน 98 โครงการซึ่งมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 9.806 หมื่นล้านหยวน มีการเซ็นสัญญาและตกลงกันในเมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนผ่านและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมของเมืองคุนซานที่กำลังพุ่งขึ้น

โครงการอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีการเซ็นสัญญาไปแล้วนั้นครอบคลุมด้านต่าง ๆ ในวงกว้าง ทั้งการประมวลผลขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์การผลิตด้วยระบบอัจฉริยะการบินและอวกาศชีวการแพทย์วัสดุใหม่ และสาขาอุตสาหกรรมเกิดใหม่อื่น ๆ 

ในฐานะที่เป็นเมืองระดับเทศมณฑลแห่งแรกของจีนที่มีมูลค่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน เมืองคุนซานจึงติด 100 อันดับแรกของเมืองระดับเทศมณฑลจีนในด้านความแข็งแกร่งทั่วทุกด้านมา 17 ปีติดต่อกันแล้ว

ปัจจุบัน เมืองคุนซานกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่อย่างแข็งขัน  โดยให้ความสนใจกับจอภาพใหม่การผลิตระบบอัจฉริยะแบบใหม่,  การแพทย์ใหม่พลังงานใหม่, วัสดุใหม่ และดิจิทัลใหม่ รวมถึงเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยเช่นกัน

เมืองคุนซานแห่งนี้ได้ดึงดูดกิจการชื่อดังหลายแห่งให้เข้ามาลงทุน อาทิ บริษัท Td Automotive Compressor (Kunshan) Co., Ltd. (TACK) ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของบริษัท โตโยต้า เด็นโซ่ (Toyota Denso) ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีคุนซาน โดยบริษัทได้ลงทุนในเมืองคุนซานไป 77 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ คุณฟูจิอิ อากิระ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท TACK เปิดเผยว่า ทางกลุ่มบริษัทได้วางโครงการผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่เป็นโครงการแรกในเมืองคุนซาน เนื่องจากทำเลที่ตั้งของเมืองนี้มีข้อดีอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับมีนโยบายสนับสนุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ย่อมมาพร้อมกับระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ไม่อาจแยกออกจากกันได้ เมืองคุนซานจึงได้จัดตั้งกองทุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าทั้งสิ้น 1 หมื่นล้านหยวน โดยมุ่งเน้นไปที่กิจการคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมระดับชั้นนำ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ และด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมเกิดใหม่อีกด้วย

ในอนาคต เมืองคุนซานจะให้ความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ รวมทั้งยกระดับปริมาณ คุณภาพ และศักยภาพด้านนวัตกรรมโดยรวมของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในเมืองคุนซานแบบครอบคลุม โดยพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในระดับโลก