“เรย์ อิสริยาร์-เชอรี่ เมลิสา” ๒ นางงามตัวแม่ จับมือ “กูรูหนุ่ม” จัดประกวดนางนพมาศ ปี  ๒๕๖๔ วัดหัวกระบือ

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ “วันลอยกระทง” ประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ซึ่งมีการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วไทย โดย วัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  ได้ร่วมจัดงานดังกล่าวภายใต้ชื่อ “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ำ ลอยกระทง ๒๕๖๔” โดยมี ดร.พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ เป็นประธานจัดงาน ร่วมกับทีมกูรูนางงาม นำโดย กูรูหนุ่ม-นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม,อิสริยาร์ อภิชัย มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี ๑๙๙๑,คุณคริส ปัญญา International Pageant Agency,คุณทรงสิทธา จันทรา ออแกไนเซอร์มือทอง,ดร.เมลิสา มหาพล มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี ๒๐๐๖,ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบางกอกทูเดย์,ดร.กัญฐณา สนเจริญ พีอาร์บันเทิง  และ คุณวชิรวิชญ์ ปิติศิริธนบูรณ์ ผู้บริหาร SETTAPICHPERFORMING ARTS ACADEMY  พร้อมผู้ร่วมให้การสนับสนุนหลายรายโดยหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นสีสันนั่นคือ การประกวดในประเภทต่าง ๆ ทั้งหนูน้อยนพมาศ (หญิงและชาย),นางนพมาศ,เทพบุตรเดือนเพ็ญ,นางนพมาศจำแลง และการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ ประกอบด้วย อาทิ  คุณอิสริยาร์ อภิชัย มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี ๑๙๙๑,ดร.เอกกฤต นารายณ์รักษา  ประธานองค์กรส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย1,Hotin Author Lo นายแบบ,คุณกนกพร ชาวดร Mrs.Grand Prix ๒๐๑๙,คุณวชิรวิชญ์ ปิติศิริธนบูรณ์ SETTAPICHPERFORMING ARTS ACADEMY,คุณพีรดา รัชชากร Miss Tiffany's Universe ๑๙๘๔,คุณชยเวศ สมวงศ์ รอง Miss LGBT Thailand ๒๐๑๙,คุณสมชัย รัตนวรางกูร CEO  T-Talent Star management ผู้อำนวยการกองประกวด Miss T-Star Thailandและ คุณกิ่ง ใจแกล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกระบือ ดำเนินรายการโดย ดร.เมลิสา มหาพล มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี ๒๐๐๖ และ คุณสิทธิพลพร คุณชมภู

สำหรับผลการตัดสินการประกวดในประเภทต่าง ๆ  อาทิ นางสาวอธิชา เรนนี่ นางนพมาศ,นายเหมวัต หงส์สิบสอง เทพบุตรเดือนเพ็ญ และ ณภัสสร พรสุรัส นางนพมาศจำแลง,เด็กหญิงลภัสกร แพรวประเสริฐกุล หนูน้อยนพมาศฝ่ายหญิง,เด็กชายอัฑฒ์นนท์ แซ่ลิ้ม หนูน้อยนพมาศฝ่ายชาย และทีมคุณภควัต ชนะเลิศประกวดกระทง

จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประกวดในประเภทต่าง ๆ รวมถึงผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดในงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ำ ลอยกระทง ๒๕๖๔” ณ วัดหัวกระบือ เกี่ยวกับประเด็นประกวดแล้วได้อะไร  ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้คือ

๑.ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ที่มีมาแต่ช้านาน

๒.ได้เพิ่มโอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๓.ได้ทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องราวของวันกระทงลอย เพราะหากผ่านเข้ารอบลึก ๆ จะต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการ

๔.ได้มีโอกาสแต่งชุดไทยแบบจัดเต็ม โดยเฉพาะผู้หญิงที่น้อยครั้งจะมีโอกาสได้สวมใส่

๕.ได้มีโอกาสประเมินศักยภาพในการเข้าร่วมประกวด ว่าการประกวดในครั้งนี้ตนเองมีข้อดีตรงไหน และข้อผิดพลาดที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตรงไหน๖.ได้ฝึกความอดทนและอดกลั้น หรือที่เรียกกันว่า “วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์” เนื่องจากการประกวดในงานวันลอยกระทง นิยมประกวดกันหลายประเภท ซ่งต้องใช้ระยะในการดำเนินงานนาน

๗.ได้รู้จักสถานที่จัดประกวด โดยเฉพาะวัดวาอารามต่าง ๆ ที่มีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันไป อย่างเช่น วัดหัวกระบือสร้างกันตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีอายุยาวนานเรื่อยมาถึงปัจจุบันเกือบ ๓๐๐ ปีแล้ว

๘.ถ้าหากสถานที่จัดงานเป็นวัด โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าประกวดหรือคนรอบตัวผู้เข้าประกวด จะได้มีโอกาสร่วมทำบุญต่าง ๆ ของวัด เช่น ร่วมสร้างศาสนสถาน,ช่วยค่าน้ำค่าไฟ และ ไถ่ชีวิตโคกระบือ

๙.การมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ โดยถือว่า “ผูกมิตรดีกว่าสร้างศัตรู”

๑๐.การยอมรับความจริง รู้แพ้ รู้ชนะ (รู้อภัย) กับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ใบสมัครหลาย ๆมักจะมีข้อความหนึ่งในผู้เข้าประกวดหรือทีมงานได้เซ็นรับทราบนั่นคือ  “ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด”

อย่างไรก็ตามการจัดงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ำ ลอยกระทง ๒๕๖๔” ของวัดหัวกระบือในปีนี้นับว่าประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าประสงค์ เนื่องจากได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย โดยให้ปีหน้าหากไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ทางวัดหัวกระบือ โดย ดร.พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญโญ) เจ้าอาวาสวัด ยังคงเดินหน้าจัดงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ำ ลอยกระทง” และกิจกรรมที่ดี ๆและสร้างสรรค์ต่อไป