ผู้ว่าฯ นนทบุรี ชวนส่งความสุขด้วยกระเช้า OTOP

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่วมเยี่ยมชมกระเช้าของขวัญ OTOP และของฝากอื่น ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของดีจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่หมู่บ้านชุมชนของจังหวัดนนทบุรี 


ในโอกาสนี้ ผู้ว่าฯ นนท์ ได้กล่าวเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมอุดหนุน และสั่งจองกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก โดยล่าสุดได้รับความสนใจจากผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ชุดของขวัญ OTOP เพื่อส่งมอบความสุขให้ลูกค้าธนาคารในช่วงเทศกาลปีใหม่และจากการสนับช่องทางการตลาดวันนี้ สามารถสร้างรายได้ เป็นเงิน 95,990 บาท


 

 

 

 

 

นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรี ยังมีการวางแผนในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยส่งเสริมการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี โดยนักการตลาดรุ่นใหม่ จะเป็นกลไกส่งเสริมด้านการตลาดผ่านช่องทางทั้งออฟไลน์ และออนไลน์
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์..สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โทร. 02 580 0704 หรือผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค OTOP นนทบุรี.

มาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์OTOP กันนะคะ สนับสนุน 1 ชิ้น ช่วยชุมชนได้หลายครอบครัว

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
#OTOPของดีเมืองนนท์