ททท.เตรียมแผนยกระดับการให้บริการ ขานรับเทคโนฯบล็อคเชนและการเติบโตของDigital Asset รับนักท่องเที่ยวกลุ่ม New Wealth 

ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง ททท. จึงได้เตรียมแผนการยกระดับการให้บริการและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี Blockchain และอัตราการเติบโตของ Digital Asset อาทิ Crypto ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม New Wealth ที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้มีอิสระทางการเงิน มีอิสระด้านเวลา และมีอิสระด้านการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งมีโอกาสมาพำนักระยะยาวในประเทศไทยหลังการเปิดประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น

ความร่วมมือระหว่าง เดอะมอลล์ กรุ๊ป กับ บิทคับ ภายใต้การสนับสนุนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ AirAsia, Bangkok Airways, Anada Proprrty, Dusit International, MGC-Asia, และ Bangkok Chain Hospital นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการส่งสัญญาณให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital Asset Owner และ Digital Asset Investor ทราบว่า ในขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการให้บริการสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ 

รวมถึงการขับเคลื่อนให้ Digital Asset Provider ยกระดับศักยภาพระบบการแลกเปลี่ยนให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ในขณะที่ Digital Asset Subscriber ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวรายย่อยจำเป็นต้องยกระดับความพร้อมเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับสิน ทรัพย์ดิจิตัลของนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที 

 

การแถลงข่าว The Pinnacle of Prosperity โดย บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) จะมีส่วนช่วยในการเร่งอัตราการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Digital Asset โดยการเตรียมความพร้อมในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก สายการบิน ขนส่ง-ยานยนต์ โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับโอกาสการนำ Metaverse ที่เป็นเทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนมาเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในรูปแบบ Metaverse Economy ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

  

 

 

 


ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ครั้งนี้ ททท. คาดว่า ในปี 2565 จะสามารถส่งเสริมให้เกิดรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 1.6-1.9 ล้านบาท ผ่านการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 13-18 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 160 ล้าน คน-ครั้ง ฟื้นตัวกว่าร้อยละ 50 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพรวมของปี 2562 ด้วยเรื่องราวใหม่ๆ อันน่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิม และมากกว่าที่เคยสัมผัส ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามแนวคิดการท่องเที่ยวไทยปี 2565 พลิกโฉมการท่องเที่ยวใหม่ “Amazing Thailand, Amazing New Chapters”

#amazingThailand #AmazingNewChapters #TheMallGroup #Bitkub #Blockchain #DigitalCryptoNormad #MetaverseThailand