ก.พลังงาน เดินหน้า มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020/ 2021

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน อาทิ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล รวมทั้งมีผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้รับรางวัล และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงาน 
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดมอบรางวัล “Thailand Energy Awards” ในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบรางวัลให้แก่การจัดประกวดในปี 2020 และปี 2021 นี้ไปพร้อมกัน ภาพรวมการประกวดตั้งแต่ที่ได้จัดกิจกรรมมาในปี ค.ศ. 2000 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับจนถึงการประกวดครั้งล่าสุดในปี 2021 นี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ Thailand Energy Awards ทั้งด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมทั้งสิ้นมากถึง 4,067 โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลรวมกันในทุกประเภทมากถึง 1,099 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงานรวมได้สูงถึง 10,526 ล้านบาท ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้รวมสูงถึง 2.02 ล้านตันพร้อมกันนี้ ผู้ได้รับรางวัล และผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจาก Thailand Energy Awards ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับอาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards ซึ่งมีการจัดงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2000 เช่นกัน โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมประกวดรวม 323 โครงการ คว้ารางวัลมาครองได้มากถึง 261 รางวัล ถือได้ว่าสูงสุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน และกล่าวได้ว่า ประเทศไทยคือ ผู้นำอันดับ 1 ในระดับอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ 


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า Thailand Energy Awards ในปี 2020 และปี 2021 นี้ มีการประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยในปี 2020 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 325 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 85 ผลงาน ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน 619 ล้านบาท ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.9 แสนตัน และในปี 2021