จ.พังงาเตรียมพร้อม ! ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/ช่วงหยุดยาว

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 


ซึ่งมีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565 จังหวัดพังงา ร่างคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการจัดตั้งและออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ พิจารณาจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง ด่านชุมชนของแต่ละอำเภอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 

 
อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพังงา แขวงทางหลวงพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2565 ซึ่งก่อนการประชุมได้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วย


ขอบคุณภาพจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา