ยิ่งใหญ่ มวยไทยยุทธศิลป์

การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี การแข่งขันมวยไทยยุทธศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยความภาคภูมิใจของเหล่านักกีฬาผู้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนทีมงานที่มีส่วนร่วมทุกท่าน ซึ่งครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติสำหรับนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสำหรับสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเกียรติประวัติของนักกีฬาอย่างสูง 

 

 
 

สำหรับผลการแข่งขันถ้วยรางวัลพระราชทาน ดังนี้ 

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร - สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

โดยในงานผู้หลายหน่วยงานให้ความสนใจร่วมงาน และมอบถ้วยรางวัลและอุปกรณ์มวยไทย อาทิ คุณวุฒิพงศ์ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ฉะเชิงเทรา, คุณปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬาไทยฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม คุณสุจินต์ พิทักษ์ อุปนายก คุณกิตติพงษ์ ธนาเสริมสวย คุณปริศนา วงษ์ศิริ

 

 

สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆมีดังนี้

ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ประเภท talent ชาย  - ชนะเลิศ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

ประเภท talent หญิง - ชนะเลิศ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

ประเภท duo ชาย - ชนะเลิศ รร เจริญรัฐอุปถัมภ์

ประเภท duo หญิง - ชนะเลิศ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑

ประเภท team - ชนะเลิศ รร บ้านวังโพรง จ.พิษณุโลก

ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี

ประเภท talent ชาย - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ประเภท talent หญิง - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ประเภท duo ชาย - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ประเภท duo หญิง - ชนะเลิศ อบต. สนามคลี จ.สุพรรบุรี

ประเภท team - ชนะเลิศ รร บ้านน้ำพุ

ผลการแข่งขันรุ่นประชาชน

ประเภท talent ชาย - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ประเภท talent หญิง - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ประเภท duo ชาย - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ประเภท duo หญิง - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

ประเภท team - ชนะเลิศ รร เทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่

 

 

 

"ทางสมาคมกีฬาไทยได้ดำเนินการสนับสนุนมวยไทยยุทธศิลป์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเผยแพร่มวยไทยในอีกมิติหนึ่ง สำหรับยุวชน เยาวชนไทย ทำให้เขาได้รู้จักแม่ไม้มวยไทย รักการออกกำลังกาย ดิฉันขอขอบคุณทางโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ที่ร่วมกัน ทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี และขอให้เราทุกคนช่วยกันสืบสานกีฬารุ่นสู่รุ่นสืบไป"  ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ กล่าว