ว่าที่ร.ต.ธนิตศักดิ์ คณะทำงานรมช.นิพนธ์ ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ประชาชน

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นาย นิพนธ์ บุญญามณี)/ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมทีมงานลงพื้นที่วัดสาครสุ่น ประชาสรรค์ และชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 64 นี้นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2565 จากนาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านพูนศิริด้วย และเป็นการสอบถามปัญหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ จากนั้นเดินทางไปยังตลาด ทรัพย์นิมิตร เพื่อมอบผ้ากันเปื้อนตลอดจนปฏิทินปี 2565 ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ขายไปในตลาดอีกด้วยและมีโอกาสสวัสดีปีใหม่ส่งความสุขทั่วกันให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดปี 2565 นี้