ประสบการณ์ตักบาตรยามเช้า Amazing ยิ่งกว่าเดิม “ตลาดโอ๊ะป่อย” ราชบุรี

จากความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ผสานกับความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน พัฒนาพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่ติดริมลำธารภาชี ให้เป็นตลาด และตั้งชื่อว่า โอ๊ะป่อย ซึ่งเป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึงการ “พักผ่อน”

กิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาด คือ ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30 - 08.00 น. พระสงฆ์จะล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำภาชี ให้นักท่องเที่ยวใส่บาตร ซึ่งเป็นภาพประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม และเป็นศิริมงคลแก่นักท่องเที่ยวตลาดเล็กๆ แห่งนี้ ยังรวบรวมอาหารพื้นถิ่นและของดีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาทิ ชาดีปลาช่อน เมี่ยงถั่วดาวอินคา ข้าวแดกงา ข้าวยำสมุนไพร ขนมจีนน้ำยาหยวก ยำผักกูด ขนมครก ขนมบ้าบิ่น ขนมเบื้องโบราณ รวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ ชาสมุนไพร ตะกร้าไผ่ ผ้าชนเผ่า ดุ้ง (ตุง) ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้อ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้านมาตรการสาธารณสุข ตลาดโอ๊ะป่อยแห่งนี้สามารถดำเนินการได้อย่างดี ทั้งการตรวจอุณหภูมิ จุดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ การสแกนไทยชนะ การสวมหน้ากาก และการบริการจุดล้างมือ ซึ่งสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่นต่อไป#AmazingThailand
#โอ๊ะป่อย #ราชบุรี
#เที่ยวราชบุรีAmazingยิ่งกว่าเดิม 
#ตลาดโอ๊ะป่อย