MBK เปิดพื้นที่ศูนย์ฯ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดินหน้าสนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมเขต 4 และ โรงพยาบาลบางประกอก 1 เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่เขต 4 ได้แก่ บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร และ บางคอแหลม 

ซึ่งบริษัทลงทะเบียนและได้รับการยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคมเขต 4 โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. บริเวณชั้น 6 โซน BC รวมพื้นที่กว่า 1,200 ตร.ม. รองรับผู้ประกันตนประมาณ 1,200 – 1,500 คนต่อวัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด