ยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2565 วันที่ 10-15 กพ.นี้

ในปีนี้ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

พบกับ พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอก การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การประกวดมาลัยข้าวตอกชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดร้องเพลง การแข่งขันการทำอาหาร การแสดงคอนเสิร์ต มหกรรมสินค้าราถูก ฯลฯ

 
----------------------------------
ประวัติบุญมาลัยข้าวตอก

ดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เมื่อถึงกาลเวลาที่ดอกมณฑารพจะบาน และร่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญๆ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน จารุรงคสันนิบาต และทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตร ดอกมณฑารพจึงได้ร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันปรินิพพาน ดอกมณฑารพนี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเสมือนความเสียอกเสียใจพิไรรำพันต่อการเสด็จดับขันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหล่าพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหันตขีนาสพและหมู่เหล่าข้าราชการบริพารประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

#ThailandFestival
#AmazingThailand #SHA #เที่ยวเมืองไทยamazingยิ่งกว่าเดิม #AmazingNewChapters #ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก