ประมงชลบุรี เปิดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ณ บริเวณตลาดประมงพื้นบ้าน ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีในครั้งนี้


ตลาดอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีสินค้าอาหารทะเลสดใหม่ อาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูป สำหรับจำหน่ายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และเป็นการรวบรวมสินค้าจากเรือประมงพื้นบ้านภายในจังหวัดชลบุรี และจากจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่าย ช่วยให้ชาวประมงในพื้นที่และนอกพื้นที่ สามารถมีตลาดรองรับสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบต่างๆ เป็นการช่วยเหลือในการกระจายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านอีกด้วย
 

 

นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นที่บ้านสู่ผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคโดยตรง และให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านในระดับอำเภอ หรือจังหวัด ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้อนุเคราะห์สถานที่ เพื่อจำหน่ายสินค้า ทั้งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูป จากชุมชนประมงพื้นบ้าน เช่น แจงรอน ห่อหมก ฮอยจ๊อ ไข่หมึกย่าง ขนมลำเจียก ขนมเรไร ขนมแมงดาฉาบ และเสื้อฟ้าท้องถิ่นเป็นต้น
 
 

 

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงตลาดและการกระจายสินค้าของชาวประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลาดอ่างศิลามีครกหินอันเลื่องชื่อแล้วยังมีตลาดอาหารทะเลสด สะอาด ปลอดภัยเป็นจุดศูนย์รวมของอาหารทะเลสดจากเรือประมงพื้นบ้านถึงผู้บริโภคโดยตรง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงอาหารแปรรูปต่างๆ เช่น กะปิ น้ำปลา เป็นต้น สำหรับโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค เป็นการดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านในระดับจังหวัด ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอให้ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภค ปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยต้องไม่ประมาท สวมหน้ากากอนามัย พบเจลล้างมือ ล้างมือปล่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
ปริญญา/ข่าว/ภาพ