ร่วมรับชมประวัติ 3 เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์

ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ให้แก่
– รองศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก (Katalin Kariko, Ph.D.)


ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ดรู ไวส์แมน (Drew Weissman, M.D., Ph.D.)


ศาสตราจารย์ ดร. ปีเตอร์ คัลลิส (Pieter Culllis, Ph.D.)

ในฐานะผู้มีคุณูปการสำคัญในการเป็นส่วนสำคัญของการผลิตวัคซีนชนิด mRNA เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ซึ่งได้มีพิธีการเข้ารับพระราชทานรางวัลไปแล้ว ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับหน้าที่ในการสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในสาขาการแพทย์ดังกล่าว ซึ่งสามารถรับชมวิดีโอการสัมภาษณ์ ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=KhM0X1c2yp8