สสปน. ดึงงาน Air Show งานใหญ่ระดับโลกครั้งแรกในไทย ณ​ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

เมื่อวันที่ 8​ ก.พ.65 ที่ผ่านมา นายสนธยา​ คุณปลื้ม​ นายกเมืองพัทยา​ เข้าร่วมงานแถลงข่าว​ Thailand International Air Show โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายโชคชัย​ ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แขกผู้มีเกียรติ​ และสื่อมวลชน​ เข้าร่วมงาน​ ณ​ House​ of​ Iilumination Central​ Worldสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) นำเสนอโครงการ Thailand International Air Show ให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. (EEC) เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบิน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน การผลักดันอุตสาหกรรม MICE ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้นำเอางานอิเว้นต์ต่างๆในระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย จึงเกิดการเดินทางเข้าออกของนักธุรกิจต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง 

และในครั้งนี้ สสปน. ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย จึงดึงเอางาน Air Show งานยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและเกิดขึ้นในหลายประเทศ มาจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อยกระดับและแสดงถึงความพร้อมทั้งทางด้านศักยภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทย งานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สกพอ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน และ เมืองพัทยา ในฐานะเมืองเจ้าภาพ สำหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงความร่วมมือในฐานะเมืองเจ้าภาพว่า งาน Thailand International Air Show ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เป็นอย่างมาก เพื่อผลักดันพัทยาให้เป็น Smart City ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุน การคมนาคมขนส่งแห่งภาคตะวันออกสำหรับในด้านของความพร้อมในการจัดงาน จากการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็น Smart City อีกทั้งมีสนามบินอู่ตะเภาที่จะเป็นสนามบินหลักอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การพักอาศัย ผสมผสานอย่างลงตัว เช่นเดียวกับเมืองนานาชาติระดับโลก เมืองพัทยายุคใหม่ จะยกระดับด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation สร้างความสะดวกให้ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทำให้พัทยาโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

เราจึงมีความพร้อมในการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก งานในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ในเมืองพัทยา แต่จะเป็นการยกระดับเพื่อประเทศชาติ จะมีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆ​ เมืองพัทยามีความภูมิใจเป็นอย่างมากในการเป็นเมืองตัวแทนประเทศไทยในการจัดงานะดับโลก Thailand International Air Show ในครั้งนี้