ศธ.รับมอบหน้ากากอนามัยคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท

(21 กุมภาพันธ์ 2565) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันแบคทีเรีย ไวรัส และมลภาวะฝุ่นควัน PM 2.5 จำนวน 1.2 แสนแพ็ค มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท จากนายโอบะ ยูอิจิ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, นายโยชิกิ โมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายซาโนะ โชทาโระ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ., นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ประชุมราชวัลลภรมช.ศธ. กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่น เป็นประเทศคู่ภาคีที่มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า 600 ปี และในปีนี้จะเป็นปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 135 ปี ของทั้งสองประเทศ ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลสําคัญในพระราชวงศ์และผู้นําระดับสูงของรัฐบาลทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดและมีบริษัทมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่ไทยในหลายโครงการ อาทิ โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ ถือเป็นโครงการที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนไทย, โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ครูของไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์สอน, โครงการจัดตั้งสถาบันไทย-โคเซ็น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตวิศวกรคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกับโคเซ็นของประเทศญี่ปุ่น, การพัฒนารถไฟและระบบรางในไทย รวมถึงการมอบทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และข้าราชการของไทยเป็นประจำทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำว่าไม่เพียงแต่ภาครัฐของฝ่ายญี่ปุ่น ยังมีภาคเอกชนที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศ ต้องขอบคุณในไมตรีจิตของบริษัทไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) จํากัด และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ที่ได้ระลึกถึงและมีความห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน โดย ศธ.จะนําหน้ากากอนามัยไปส่งต่อและกระจายให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงต่อไป

 

 

 

นายโอบะ ยูอิจิ กล่าวว่า มีความยินดีที่ทางบริษัท ไอริส โอยามะ (ไทยแลนด์) จำกัด ภาคเอกชนสัญชาติญี่ปุ่นรายใหม่ จะได้ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อส่งมอบความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน ครูและบุคลากรด้านการศึกษาของไทย และขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย

ในส่วนของหน้ากากอนามัยที่นำมามอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้รับการประเมินคุณภาพว่ามีประสิทธิภาพในระดับสูง ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ เนื่องจากได้รับความไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับสินค้าญี่ปุ่น เช่น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ซึ่งมีการผลิตและออกแบบด้วยความพิถีพิถัน สายคล้องหูมีความหนานุ่น ใส่แล้วไม่เจ็บหู ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความใส่ใจในการผลิต ที่คำนึงถึงผู้บริโภคมาเป็นอย่างดี ในโอกาสที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 135 ปี จึงหวังว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ยาวนาน เพื่อร่วมสร้างอนาคตของสองประเทศต่อไป 

 

นายโยชิกิ โมริ กล่าวว่า บริษัท ไอริส โอยามะ (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มเข้ามาเปิดบริษัทสาขาในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม ปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ในบ้าน สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์เก็บของ หลอดไฟ LED และหน้ากากอนามัยจากประเทศญี่ปุ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย ที่ได้ผ่านการรับรองจากสภาองค์กรของผู้บริโภค สามารถป้องกันแบคทีเรีย ไวรัส และมลภาวะฝุ่นควัน หรือ PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาด ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้จึงได้แสดงความประสงค์ที่อยากจะสนับสนุนหน้ากากอนามัยทั้งขนาดที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียน และขนาดสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 1.2 แสนแพ็ค เพื่อนำไปจัดสรรมอบแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้มีความปลอดภัยจากเชื้อโรค สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติมากที่สุด

ภายหลังเสร็จพิธี รมช.ศธ. ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งให้แก่ตัวแทนนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ภายในอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ