เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 16”

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคูกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เขาค้อ เพชรบูรณ์ วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 (2 วัน 1 คืน)

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยสืบไป 
เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ - วันที่ 7 มีนาคม 2565 ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2565 (ประกาศผลทาง FB: ตามรอยพระราชา - The King's Journey)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณภาณุวัฒน์ สาสนัส (ข้าวโอ๊ต) 084-9538361 , คุณจารุกัญญ์ จารุภุมมิก (เนยหอม) 099-397-5333 และคุณวิวิศนา นิสสัยดี (เนยลิซ่า) 089-517-7782

กรุณาศึกษาหมายเหตุก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตลอดหลักสูตรเท่านั้น)
2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาร่วมโครงการ (พร้อมเตรียมหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน)

หมายเหตุ: กรณีได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ต้องได้รับบูสเตอร์เข็ม 3 แล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้