Thailand Social Enterprise Festival 2017

พรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Thailand Social Enterprise Festival 2017 ภายในงาน Thailand Industry Expo 2017 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี งาน Thailand Social Enterprise Festival 2017 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนักถึงศักยภาพของการร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งรับทราบแนวทางการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้เป็นการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจในชุมชน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนให้ดีขึ้น นำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล