ททท.ร่วมกับสหประชาชาติ เปิดตัวโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

    โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (31 ก.ค.60)  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร เป็นประธานเปิดตัวความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร …เพื่อเป็นการต่อยอดศาสตร์ของพระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ตามหลักปรัชญา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และยังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มีพื้นที่นำร่อง 4 พื้นที่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สกลนคร จันทบุรี และ เชียงใหม่ โดย UNDP จะใช้เป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย