พม.ร่วมเปิดตัวโปสเตอร์ ชุด “คุณเห็นฉันไหม” Can You See Me? รณรงค์ต้านค้ามนุษย์

 

วันนี้ (31 ก.ค.60) เวลา 15.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานเปิดตัวสื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ในรูปแบบโปสเตอร์ ชุด "คุณเห็นฉันไหม" Can You See Me? ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มูลนิธิ A21 และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการผลิตสื่อรณรงค์ดังกล่าว ณ โซน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


นายไมตรี กล่าวว่า การผลิตโปสเตอร์ Can You See Me? เป็นการทำงานเชิงป้องกัน ภายใต้ 3 สร้าง คือ 1) การสร้างความรับรู้และตระหนักของประชาชน( Public Awareness Raising ) 2) การสร้างความร่วมมือที่รัฐทำงานร่วมกับเอกชน ภายใต้นโยบายประชารัฐ ( Public Private Partnership Cooperation) เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงความร้ายแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ และกระตุ้นให้ประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ไม่ยอมนิ่งเฉย และมีส่วนร่วมด้วยการโทรสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวง พม. เพื่อแจ้งเบาะแสและเข้าช่วยเหลือ ซึ่งเป็นช่องทางสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน 

และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (Social Immunity)  เมื่อรู้ปัญหาแล้วต้องป้องกัน ตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว ถ้าครอบครัวเข้มแข็ง “นอกจากนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ได้แก่ กระทรวงคมนาคม และมูลนิธิ A21 ต่อความสำเร็จของ Can You See Me ? และขอเน้นย้ำว่า กระทรวง พม. ยินดีสนับสนุนทุกองค์กร ทุกภาคส่วนในการทำงานทุกมิติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย