การประกวดผลงานศิลปะ Ozone 2 Climate Art Contest ในรูปแบบเสมือนจริง

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวการประกวดผลงานศิลปะ Ozone 2 Climate Art Contest ในรูปแบบเสมือนจริง ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายรชฎ วิสราญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียดการประกวดฯ ดังนี้ ประเภทการสมัคร

1.ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี

2.ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 

 

 

ประเภทการประกวด

ประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายแบบต้นฉบับ สามารถปรับแต่งพื้นฐานได้
ประกวดภาพวาด ภาพวาดมือ ภาพเพนท์มือ หรืองานศิลปะที่ทำด้วยมืออื่น ๆ
ประกวดออกแบบภาพกราฟิก การวาดภาพดิจิทัล ภาพที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และกราฟิกจากโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ส่งผลงานการประกวดได้ที่ : กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

E-mail : ozone.thai@diw.mail.go.th , E-mail : ozone2climateart2021@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6308 ต่อ 1716 / 089-060-2966

ข้อมูลการประกวด – https://www.ozone2climate.org – https://www.diw.go.th – https://www.ozonediw.org/