Update Newsกีฬา

นักกอล์ฟเยาวชนเข้ารับโอวาท รมว.พม.

วันที่ 3สิงหาคม 2560เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัดมหาชน นำ น้องจั๊ม นายรชต วิณวัณฑ์ วัย 15 ปี นักกอล์ฟเยาวชน เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เพื่อเข้ารับโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาระดับไฮสคูล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างฝันสู่นักกอล์ฟมืออาชีพ