คลายความกังวล ในยามเจ็บป่วย.. กับรพ.หัวเฉียว บริการคลินิกผู้ป่วยนอก ถึง 20.00 น.

การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลา โดยที่เราไม่ได้คาดคิด โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของทุกท่าน จึงได้ดำเนินการขยายเวลาการให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก โดยเปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00  ถึง 20.00 น. ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่ครอบคลุมทุกสาขา

โดยพบกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่ครอบคลุมทุกสาขา เช่น อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ  สูตินรีแพทย์  กุมารแพทย์  ทันตแพทย์  จักษุแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น

นอกจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่ทุกท่านจะได้พบ ทางโรงพยาบาลฯ ยังได้เน้นในเรื่องของการดูแลด้วยความใส่ใจ วางแผนการรักษาที่ตรงจุด  และเทคโนโลยีที่เพียบพร้อม เพื่อหวังให้ทุกท่านเกิดความประทับใจกับการบริการที่ดีของโรงพยาบาลฯ     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3126