ลาว ตั้งเป้า “2018 ปีท่องเที่ยวลาว” ดึงนทท.เข้าประเทศ

สำนักข่าววีโอเอ ลาว รายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังได้รับการเปิดเผยจาก นายสูน มะนีวง หัวหน้ากลุ่มโฆษณาการท่องเที่ยวของกระทรวงแถลงข่าว-วัฒนธรรมและท่องเที่ยวว่า รายรับในภาคบริการและท่องเที่ยวของสปป.ลาวในปัจจุบัน  ยังมีสัดส่วนในระดับที่ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน โดยรายรับในภาคการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน อยู่ที่อัตราเฉลี่ย12 เปอร์เซ็นต์ของยอดผลิตภัณฑ์รวม(จีดีพี) ของอาเซียน แต่รายรับในภาคการท่องเที่ยวของลาวกลับคิดเป็น 7เปอร์เซนต์ของจีดีพีภายในลาวเท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการนำเอาแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2016-2025 มาปรับให้สอดคล้องไปด้วยกัน

ด้าน นายบ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว เปิดเผยว่า คณะรัฐบาลลาวได้มีมติที่จะประกาศให้ปี 2018 เป็นปีท่องเที่ยวลาวอย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงแถลงข่าวรับผิดชอบทั้งการตระเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันกำหนดบรรดากิจกรรมต่างๆตลอดปีดังกล่าว

นายบ่อแสงคำ กล่าวอีกว่า เป้าหมายสำคัญของการประกาศปีการท่องเที่ยวลาวในปี 2018 และจะต่อเนื่องไปถึงปี 2020 ด้วยนั้น ก็เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในลาว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี2020 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 ก็ได้มีการวางเป้าหมายที่จะดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาให้ได้ถึง 6 ล้านคน ซึ่งจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการมีรายรับรวมถึง 953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020

ทั้งนี้ทางการลาวได้วางแผนพัฒนาไว้ 3 ส่วนด้วยกันคือ การคุ้มครองการท่องเที่ยว การโฆษณาการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ ให้มีความสะดวกสบายและรับประกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน รวมทั้งมีที่พักพิงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจุบัน ภาคธุรกิจบริการและท่องเที่ยวในลาว มีจำนวนโรงแรมและบ้านพัก ทั้งหมด 1,926 แห่ง มีจำนวนห้องพักรวมกัน 32,960 ห้องในปี 2011 และเพิ่มขึ้นเป็น 2,426 แห่ง จำนวนห้องพักรวม 44,600 กว่าห้องในปี 2015 และเพิ่มขึ้นเป็น 2,540 กว่าแห่ง มีจำนวนห้องพักกว่า 50,000 ห้องในปี 2016 ทั้งยังคาดว่า จำนวนห้องพักจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ห้องในปี 2020 อีกด้วย ซึ่งมีการคาดหมายว่า การมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นดังกล่าว จะทำให้ภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในลาว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เพิ่มขึ้นทุกปี คือจาก 2.7 ล้านกว่าคนในปี 2011 เป็น 4 .1 ล้านกว่าคนในปี 2014 และกว่า 4.3 ล้านคนในปี 2015 ทั้งยังทำให้ภาคธุรกิจบริการของลาว มีรายรับเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2011 และ 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 เป็นกว่า 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 และปี 2016  ส่วนในปี 2017 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาในลาว 4.5 ล้านคน และเพิ่มเป็น 5 ล้านคนในปี 2018.♥