Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจประชาสัมพันธ์

AIS – SET ปั้น ‘LiVE Platform’ ส่งมอบตำรานอกห้องเรียนในโลกธุรกิจรายแรกในไทย เสริมแกร่ง Startups – SMEs ก่อนเข้าสู่ตลาดทุนโนโลกดิจิทัล

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมากลายเป็นหนึ่งบททดสอบที่สำคัญของผู้ประกอบการ นับตั้งแต่แต่รายใหญ่ ระดับกลางไปจนถึง กลุ่ม Startups และ SMEs ที่ต้องเร่งปรับตัวประหนึ่งเป็นปลาเร็วให้ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ การนำเอาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ (Digital Transformation) กลายเป็นกลยุทธ์ลำดับต้นๆ ที่หลากหลายองค์กรนำมาปักธงเป็นเป้าหมาย แต่หัวใจสำคัญ คือ เข้าใจอย่างรอบด้าน โดยข้อมูลจาก Thailand Startup Ecosystem Report 2021 ระบุไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า กลุ่ม Startups และ SMEs ยุคนี้ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ทว่าขาดทักษะในการบริหารจัดการ ตลอดจนขาดประสบการณ์ในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการทำธุรกิจ

ด้วยความสำคัญดังกล่าวผนวกกับการทำงานร่วมกับกลุ่ม Startups และ SMEs อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี AIS โดย AIS The StartUp ได้จับมือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ร่วมกันพัฒนา ‘LiVE Platform’ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้สำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจซึ่ง AIS ถือเป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมพัฒนาและออกแบบบริการ LiVE Guru Sharing ในรูปแบบของตำรานอกห้องเรียนที่จะเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งในทุกๆด้านเพื่อสร้างกิจการในโลกยุคดิจิทัลและก้าวเข้าสู่ตลาดทุนได้อย่างมืออาชีพสำหรับ ‘LiVE Guru Sharing จาก AIS นี้ นำเอาวิทยากรผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจมาบอกเล่า อาทิ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group, คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร, คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และผู้บริหารมากความสามารถอีกหลายท่าน เพื่อมาส่งต่อความรู้ แลกเปลี่ยนกับ Startups และ SMEs ในหลากหลายประเด็นสำคัญในการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ อาทิ Business Development , Product Development , People Development ซึ่งแต่ละตอนมีใจความที่น่าสนใจดังนี้
• คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS ได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ซึ่งมาพร้อมโอกาสอันนำไปสู่การทำ Digital Transformation ในองค์กรที่ยืนยันว่าจะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนของรูปแบบ Physical สู่ Digital นี่คือโอกาสที่ Start Up และ SMEs จะต้อง Capture opportunity ให้ได้ และหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญคือ เทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และการขยายผลที่มีความเชี่ยวชาญสู่การสร้าง New Product/Service โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://fb.watch/bRle3SMXOF/

• คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจ AIS ได้กล่าวถึงการปรับตัวที่สำคัญของผู้บริโภคสู่การใช้ Financial service ในยุค Digital ว่า เทคโนโลยีการเงินหรือบริการการเงินที่มาในรูปแบบดิจิทัล สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ Startups และ SMEs ได้อย่างมาก โดยได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการรับชำระเงินของผู้ประกอบการเป็น “ภูเขาน้ำแข็ง” ที่ส่วนใหญ่มักคิดว่าการรับชำระเงินสินค้าในรูปแบบเงินสดดีกว่ารูปแบบชำระแบบออนไลน์ เพราะไม่ต้องลงทุนใดๆ ซึ่งจริงๆแล้วการรับเงินสดมีภาระต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งมากพอสมควร มากไปกว่านั้นยังคลายข้อสงสัยถึงการใช้คริปโทเคอร์เรนซีแทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าต่างๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง: https://fb.watch/bWVdz_Y2jX/

• ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการส่วนงานเอไอเอส สตาร์ทอัพ ที่จะมาบอกเล่าถึงความสำคัญของ
กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเติบโตกับ Corporate หรือ องค์กร รวมทั้งการแต่งตัวให้พร้อมในมุม Startups และ SMEs เพื่อผนึกกำลัง เติมเต็มกันและกัน และจับมือเป็นพันธมิตรในการร่วมสร้างecosystem ทางธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ที่มันจะไม่ใช่แค่ 1 ไป 2 แต่จาก 2 จะกลายเป็น 200 ได้ โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง: https://fb.watch/c3yeMe-PQ9/

• คุณยศสยา วาณิชเสนี หัวหน้าส่วนงานเทเลคอมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ AIS กล่าวถึง การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล ในปี 2022 นี้ มีเทรนด์ที่น่าสนใจและสำคัญๆ หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น การทำสินค้าที่เป็น Smart Product, การใช้ Micro-Moments และ Personalize อย่างไรให้โดนใจลูกค้ายุคนี้ มารู้จักการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจคนในยุค Digital ได้ทาง https://fb.watch/ceZfAbCa2v/

• คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group เล่าว่า วันนี้ทุกองค์กรล้วนมีกลุ่มบุคลากรที่เป็นทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำประโยชน์จากดิจิทัลมาสร้างการปรับตัวอย่างไรให้กับองค์กรอย่าง Startups และ SMEs จะนำไปปรับใช้ได้ ตลอดจนการตั้งต้นที่ Mindset เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ มีวิธีคิดอย่างไร ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง : https://www.facebook.com/AISTheStartup/videos/649955269434414

โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ ไม่ได้ชิงชัยเพียงเพื่อวัดผลผู้ชนะ แต่กลับเป็นการสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการจับมือกับ Startups และ SMEs เพื่อร่วมกันส่งมอบแนวคิดและยูสเคสต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งการเติมเต็มกันและกันอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการวางโครงสร้างเศรษฐกิจไทย สามารถติดตามรับฟังประสบการณ์ตรงจากทีมผู้บริหารของ AIS ในช่วง LiVE Guru Sharing ได้แล้ววันนี้ฟรีทุกช่องทางทั้งเฟซบุ๊ก LiVE Platform , SET Thailand และ AIS The StartUp และ www.live-platforms.com