จังหวัดนนทบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย /งานหัตกรรมชุมชนภาคกลาง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย และสร้างการเชื่อมโยงร่วมกันใน 25 จังหวัดภาคกลาง ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง จำนวน 25 จังหวัด 

ในโอกาสนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และนางสาวศรุดา กันทะวงศ์ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้ามัดย้อมลายคราม แบรนด์ By Saruda ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลางในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ จังหวัดนนทบุรียังได้ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการ OTOP ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP แบรนด์ By Saruda ของนางสาวศรุดา กันทะวงศ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จากตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด มาร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีผลิตภัณฑ์เป็นผ้ามัดย้อมคราม งานทำมือที่แต่ละชิ้นงานจะมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกเรื่องราวในตัวเอง ซึ่งได้นำเทคนิค “ชิโบริ” ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับเทคนิคการมัดย้อมของไทย กลายเป็น “ผ้ามัดย้อมครามและสีธรรมชาติสไตล์ชิโบริ By Saruda” โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การประยุกต์นำการย้อมสีธรรมชาติอื่น ๆ นอกจากครามมาใช้ อาทิ สีจากเปลือกไม้ ใบไม้ ดอกผล เป็นต้น