เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ กับ “สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก”

เมื่อวันที่ 12 พค. ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเปิดงาน "สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก" โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวภาพรวมในการจัดงานครั้งนี้ ณ บริเวณแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการจัดงาน "สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก" ดึงจุดเด่นเมืองเก่าสงขลาด้านสถาปัตยกรรม สังคมพหุวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นเมืองศิลปะและเมืองสร้างสรรค์ รวมถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สร้างสรรค์เป็นงาน Event Marketingในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 บริเวณแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมทั้งการจัดกิจกรรม Light Up & Projection Mapping สงขลาเสน่ห์กาลเวลา ระหว่างวันที่ 12-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้สงขลาเป็นจุดหมายปลายทางหลักให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อต่อยอดให้เมืองสงขลาได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป หลังจากที่ “โนรา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจาก UNESCO มาก่อนหน้านี้ 

  

 

 

 

#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม
#สงขลานฤมิต2022
#สงขลานฤมิตเมืองเก่าหหุศิลป์สู่มรดกโลก