DITP เปิดโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2022 ยกระดับแบรนด์แฟชั่นไทยสู่ระดับโลกต่อเนื่อง

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2565 หรือ “Qurated Fashion Incubation Project 2022” จับมือกับ IconCraft พัฒนาผู้ประกอบการแฟชั่นไทย 41 ราย เจาะตลาดอาเซียน นำร่องที่ประเทศมาเลเซีย

นายภูสิต เปิดเผยว่า “โครงการ Qurated ขานรับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเร่งรัดการส่งออก และการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับสากลอย่างยั่งยืน”

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมฯ ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแฟชั่นแบรนด์ เสื้อผ้า เครื่องหนัง และเครื่องประดับ รวมกว่า 600 ราย สร้างสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาดมากกว่า 5,000 SKU สามารถพัฒนาผู้ประกอบการแบรนด์แฟชั่นไทยสู่ตลาดต่างประเทศมากมาย อาทิ Artty Brand, RIVA, Black Sugar เป็นต้นโดยในปี 2565 นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมด้วยการวางกลยุทธ์ แบบ Market Collaboration กับ IconCraft ซึ่งเป็นร้านค้าประเภท Multi-Brand Store ภายในศูนย์การค้า IconSiamที่พร้อมจะเสริมทีมการวิเคราะห์ความต้องการตลาด เพื่อสร้างโจทย์ที่ชัดเจนก่อนการพัฒนาสินค้าคอลเลกชั่นใหม่ และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นไปจัดแสดงและทดลองตลาดแฟชั่น ที่ห้าง Pavilion Bukit Jalilกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


อีกทั้งโครงการฯ ถูกออกแบบให้มีหลักสูตรการพัฒนาสินค้าแฟชั่นเชิงลึกแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง วิเคราะห์ Fashion Trend วิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อในต่างประเทศแนวทางการสร้างแบรนด์ แนวโน้มความต้องการสินค้าแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Fashion) และการตลาดดิจิทัล พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาแบบรายเดี่ยวตลอดกระบวนการสร้างคอลเลคชั่นใหม่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นชั้นนำระดับประเทศ เช่น Vogue Thailand, Theatre, Kloset, Tango, Plankiller และ Sarran ผลงานคอลเลกชั่นใหม่จะถูกนำเสนอผ่านภาพแฟชั่น Look Book และ Fashion Video เพื่อเสนอขายบายเออร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มั่นใจว่าผลงานแฟชั่นคอลเลกชั่นใหม่ที่จะออกสู่ตลาดมากกว่า 200 แบบ จะสามารถสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศ และเป็นการประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำแฟชั่นในระดับอาเซียน“อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยมีห่วงโซ่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมย่อย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ มีผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs รวมกันกว่า 150,000 ราย ที่สำคัญ มีสัดส่วนร้อยละ 3 ของการส่งออกทั้งหมด และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 14 มูลค่ากว่า 250,000 ล้านบาท และเฉพาะช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ขยายตัวร้อยละ 16 มูลค่า 72,000 ล้านบาท” นายภูสิตกล่าว 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานที่ผ่านมาของโครงการ ทางเว็บไซต์ www.quratedfashion.com และผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169