“พาณิชย์-DITP”จัด OBM บริการการศึกษานานาชาติ ดึงนักศึกษาอินโดนีเซียเรียนในไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ (OBM) กลุ่มธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ ระหว่างสถาบันการศึกษาไทยกับสถาบันการศึกษาอินโดนีเซีย วันที่ 21 พค. หวังดึงนักศึกษาอินโดนีเซียเข้ามาศึกษาในไทยเพิ่มขึ้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ หาลู่ทางและโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการของไทย 

ล่าสุดกรมฯ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติในรูปแบบออนไลน์อย่างเร่งด่วน ในวันที่ 21 พ.ค.2565 เพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักศึกษาอินโดนีเซียให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในครั้งนี้ เป็นรูปแบบไฮบริด (Online/Onsite) โดยจะมีกิจกรรมแนะนำสถานศึกษาไทย การสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนสถาบันการศึกษา ผู้แนะแนวการศึกษา และผู้ปกครองจากทั่วทั้งอินโดนีเซีย โดยจัดกิจกรรม ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (OBM) แก่ 15 สถาบันการศึกษาไทย กับ สถาบันการศึกษาอินโดนีเซีย และบริษัทด้านการศึกษาต่อ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาอินโดนีเซียที่จะเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยสำหรับโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนการโปรแกรมการศึกษาดูงานระยะสั้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวต่อไป


“ปัจจุบันสินค้าไทย ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากชาวอินโดนีเซีย ทั้งด้านคุณภาพและราคา แต่อินโดนีเซียมีมาตรการปกป้องสินค้าในประเทศอย่างเข้มแข็ง การสร้าง Soft Power ด้านการศึกษาต่อเยาวชนอินโดนีเซีย จะช่วยส่งเสริมความนิยมในประเทศไทยและลดอุปสรรคด้านการค้าในอนาคต”นายภูสิตกล่าว

นางสาวภรภัทร พันธ์งอก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ต้า
ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการปลูกฝังแนวคิดอิสลามสายกลาง โดยเป็นแหล่งศึกษาของนักเรียน นักศึกษามุสลิมมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นแหล่งทุนการศึกษาสําคัญของ นักเรียน นักศึกษามุสลิมไทย ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาไทย ศึกษาในอินโดนีเซียประมาณ 2,000 คน ในขณะที่มีนักศึกษาอินโดนีเซียในไทยเพียงประมาณ 500 คน ใน 33 มหาวิทยาลัย ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร การท่องเที่ยว และภาษาศาสตร์
ขณะเดียวกัน พบว่า อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 270 ล้านคน ร้อยละ 68 อยู่ในวัยเจริญพันธ์ หรือราว 185 ล้านคน โดยกึ่งหนึ่งเป็นประชากรวัยศึกษา อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5 ราว ๆ 96 ล้านคน อินโดนีเซียจึงมีมหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ 125 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169