รมว.พม.ลงพื้นที่มอบทุน “เศรษฐเสถียรฯ” พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก

วันนี้ (7 ส.ค. 60) เวลา 13.30 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ และกล่าวแสดงความยินดีกับการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ที่เป็นต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการได้ยินให้แก่หน่วยงานอื่นๆ พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก ให้โรงเรียน 1 ล้านบาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน จำนวน 10 ราย โดยมีคณะผู้บริหาร พม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน และคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

   

   

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ ในการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ โดยการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการ การพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เป็นนักร้องนักดนตรี การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการ โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม และการสนับสนุนให้คนพิการได้รับบริการด้านการศึกษา บริการสุขภาพ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการออกสู่สังคม และสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างเท่าเทียมกับทุกคน

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในวันนี้ เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ที่เป็นต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการได้ยินให้แก่หน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก ให้แก่โรงเรียน 1 ล้านบาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน 

โดยเน้นการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต การฝึกทักษะอาชีพ และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนสำหรับเด็กคนพิการ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย และมีการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทางการได้ยิน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจัดการเรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการประเมินทักษะความสามารถขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนที่มีความพิการทางได้ยิน ทำให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการศึกษา และจะเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศต่อไปได้

“ทั้งนี้ ตนมีความยินดี ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการดำเนินการของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในนามของกระทรวง พม. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่มีการดำเนินงานเป็นต้นแบบการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการได้ยินให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ยินดีให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางได้ยินต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย