Pre tour TTM +2022 เริ่มแล้ว

เช้านี้ (วันที่ 8 มิย 65) ด้านตลาดในประเทศ โดยภูมิภาคภาคใต้ ได้นำ Buyers และ Medias กว่า 70 ราย ที่เข้าร่วมงาน TTM+2022 ออกเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ (New chapters) กับรายการนำเที่ยว Pre tour 3 เส้นทาง ได้แก่

CT-01 Eco Adventure and Fishery โควิดคือโอกาส-จากฟาร์มไข่มุกสู่ฟาร์มปลาแหล่งท่องแห่งใหม่

CT-02 The Last Rice Field of Phuket ที่นาผืนสุดท้าย-ภูเก็ตก็มีผืนนาและฝูงควาย

CT-03 The Moken’s Life วิถีภูเก็ต-ชาวเลและชาวจีน

โดยในเส้นทางที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นเส้นทางนำเสนอสินค้า BCG ของจังหวัดภูเก็ต และเป็นเส้นทาง Carbon Neutral นั้น Buyers และ Medias ได้มีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยคาร์บอนด้วย

 

 

#หรอยแรงแหล่งใต้
#TTM+2022