การบินไทยพาน้องท่องฟ้า-ททท.พาทัศนศึกษาวิถีไทย” ปี 2560

นางภัครา เรืองสิรเดโช กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า – ททท. พาทัศนศึกษาวิถีไทย” ปี 2560 โดยนำเยาวชนจากภาคเหนือเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยไปทัศนศึกษาที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายโกศล สาตร์สวัสดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย การท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับ

การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม จึงสนับสนุนเยาวชนให้ได้เปิดโลกทัศน์ มีประสบการณ์ในการเดินทางโดยเครื่องบิน ในโครงการการบินไทย พาน้องท่องฟ้า ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 และนับเป็นครั้งที่ 2 ที่ร่วมกับ ททท. เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนมีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการคัดเลือกเยาวชนเจ้าบ้านน้อยจากภาคใต้ทำหน้าที่ต้อนรับและสานสัมพันธ์ร่วมกันทำกิจกรรมกับเยาวชนจากภาคเหนือ ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต