ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  สำหรับผู้ประกันตนรพ.หัวเฉียว อายุ 50 ปีขึ้นไป

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี  สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลหัวเฉียว เฉพาะผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Southern  hemisphere) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ตามสิทธิประกันสังคมประจำปี 2565  

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565  เปิดทำการในวันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 08.00 – 15.00 น. (ควรเว้นระยะห่างก่อนหรือหลังรับวัคซีนโควิด  2  สัปดาห์  และห่างจากการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่  6  เดือน) ติดต่อรับบริการที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่ https://forms.gle/P2RaPsExZPKizgdD9