“แอสตัน มาร์ติน แบงคอก” ร่วมมอบทุนการศึกษา/สิ่งของ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี

แอสตัน มาร์ติน แบงคอก ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ แอสตัน มาร์ติน อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำกลุ่มลูกค้า Aston Martin Owners Club Thailand ร่วมกิจกรรม ‘Aston Martin Owners Club Thailand Overnight Trip at Kanchanaburi ’ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในคลับ พร้อมใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์สังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษากว่า 130,000 บาท และสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กๆ ของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ที่รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและยากจน จากทั่วประเทศมากว่า 44 ปี ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลกว่า 130 ชีวิต พร้อมกันนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้เยี่ยมชมโรงงานกระดาษไทย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม เพื่อเก็บภาพความประทับใจอีกด้วย