Update Newsกระทรวงพาณิชย์การตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจพาณิชย์

“พาณิชย์-DITP” ชวนสมัครเข้าร่วมเจรจาการค้าออนไลน์ ดันสินค้าไทยเจาะตลาดบังกลาเทศ-อินเดีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการเจรจาการค้าสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ที่กรุงธากา และโครงการ Thai Trade Expo 2022 เมืองไฮเดอราบัด ผ่านการเจรจาการค้าออนไลน์ เพื่อเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดบังกลาเทศและอินเดีย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ล่าสุดกรมฯ ได้กำหนดจัดโครงการเจรจาการค้าสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการผลักดันและส่งเสริมการค้าในตลาดเอเชียใต้ ระหว่างวันที่ 26–27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม Amari ที่กรุงธากา บังกลาเทศ ผ่านรูปแบบออนไลน์ 

โดยจะจัดให้มีการเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำเข้าหรือนักธุรกิจในบังกลาเทศ ตลอดจนได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคอันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับตลาดและสามารถส่งออกเข้าสู่ตลาดบังกลาเทศได้ต่อไป

สำหรับสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ 1.เคมีภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เซรามิค พลาสติก 2.วัสดุก่อสร้าง ส่วนประกอบโครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า วัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างถนน ป้ายบอกทาง สีสำหรับพื้นถนน เป็นต้น 3.เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง 4.ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง สีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ 

5.ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น 6.เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 7.เทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษา และการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 8เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการประมง และ 9.เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตกระดาษและกระดาษบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกำหนดจัดโครงการ Thai Trade Expo 2022 ณ เมืองไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อจัดการเจรจาการค้าออนไลน์ และจัดนิทรรศการแสดงสินค้าไทย กำหนดไว้วันที่ 2-4 กันยายน 2565 โดยมีสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน แฟชั่น เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสปา วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมหนัก

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเจรจาการค้าสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม กรุงธากา บังกลาเทศ สามารถสมัครได้ที่ ditpbd.activity@gmail.com และโครงการ Thai Trade Expo 2022 เมืองไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ southasia.adtivity@gmail.com