รมว.กก. พร้อมผู้บริหารททท.นำคณะนายกสมาคมด้านการท่องเที่ยวยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำคณะนายกสมาคมด้านการท่องเที่ยว รวม 12 สมาคม (หน่วยงาน) เข้ายื่นข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริม การท่องเที่ยวไตรมาส 3-4 ปี 2565 และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

 

 

 

  

“มาตรการ ABC - ฟื้นฟูประเทศและพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย” ที่ภาคเอกชนกราบเรียนนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย (1) A: Accelerate Travel & Tourism Spending เร่งรัดให้เกิดการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าและขยายระยะเวลาพำนักของ TR และ VOA (2) มาตรการ B: Booster Shot กระตุ้นตลาด เพื่อหมุดหมายในการฟื้นประเทศ

 

 

 

“เราฟื้นด้วยกัน” โดยการเพิ่ม Seat Capacity และการเพิ่มความถี่ทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดทั้งการเชื่อมต่อเส้นทางบินเส้นทางระหว่างประเทศกับเส้นทางในประเทศ ควบคู่กับการตลาดเชิงรุกเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศศักยภาพที่สำคัญ และ (3) มาตรการ C: Cost Effective สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการบริหารต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล โดยการผ่อนผัน แก้ไขระเบียบ คำสั่ง และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสมและยืดหยุ่น 

อาทิ ปรับอัตราการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง การผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ปรับลดเงินได้ขั้นต่ำจาก35,000 บาทต่อเดือน เป็น 20,000 บาทต่อเดือน และการพัฒนาทักษะฝีมือและคุณภาพแรงงานในภาคบริการของประเทศไทย เป็นต้น

ภาคเอกชนมั่นใจว่า “มาตรการ ABC - ฟื้นฟูประเทศและพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย” จะสามารถฟื้นให้การท่องเที่ยวกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว 1.5 ล้านล้านบาท จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยไม่น้อยกว่า 160 ล้านคน-ครั้ง และจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2565 นี้

#AmazingThailand
#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม
#AmazingNewChapters
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา