เที่ยว – ชม- ชิม สวนเงาะแห่งเดียวของจังหวัด ยลวิถีพุทธที่บ้านโคกกลาง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

เที่ยวชุมชน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาที่น่าหลงใหล ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนธรรมชาติที่สวยงาม ที่ชุมชนบ้านโคกกลางแห่งนี้รอให้ทุกท่านได้มาเยือน

เริ่มต้นการเที่ยวชุมชนบ้านโคกกลางด้วยการนั่งซาเล้งคันเท่ห์ที่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเตรียมไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวจะมาเป็นคู่ หรือมาเป็นกลุ่ม แจ้งล่วงหน้าผู้ใหญ่บ้านเตรียมต้อนรับเต็มที่


กับทริปโปรแกรมการท่องเที่ยว 2 เส้นทาง 2 กิจกรรม ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความสนใจของนักท่องเที่ยว


เส้นทางที่ 1 นั่งซาเล้งเที่ยวชมลำเซบาย ชิมเงาะกันสด ๆ จากสวน แห่งเดียวของจังหวัดยโสธร หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถติดต่อการท่องเที่ยวชุมชนได้ แต่แนะนำให้มาเที่ยวช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคมของทุกปี 

 

 

เส้นทางที่ 2 นั่งซาเล้งเที่ยวพุทธสถานภูน้อย ภูน้อยอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเป็นสถานที่ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ทุกเทศกาลวันออกพรรษาชาวบ้านจะรวมตัวกันทำบุญตักบาตรเทโว ซึ่งจะเป็นภาพที่สวยงามมาก และอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญคือ บุญเข้ากรรม (ปริวาสกรรม) ของพระสงฆ์ ซึ่งจะจัดที่ลานหินของวัดภูน้อยโคกกลางโดยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าใหญ่ กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่กลายเป็นหิน หรือจะเดินขึ้นบันได 109 ขั้น ชมวิวทิวทัศน์ของชุมชนบนยอดเขาภูน้อยและสามารถมองเห็นเทือกเขาภูพานที่จังหวัดสกลนครได้อีกด้วย

ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกับชุมชนคือ การตำน้ำพริกปลาร้าบอง ที่นี่มีสูตรพิเศษ อร่อย ใช้วัตถุดิบที่หาได้จากชุมชน และอีกหนึ่งกิจกรรมคือการจักสานกระติบข้าว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติ สามารถเลือกและหัดลองทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนได้ด้วยตนเองและชิมอาหารพื้นบ้านอร่อย ๆ นับเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเสน่ห์และวิถีชีวิตของคนภายในชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกกลาง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธรเป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ เป็นชุมชนวิถีพุทธที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอป่าติ้ว นักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากใกล้ชิดวิถีชุมชน อยากเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ชุมชนเกิดรายได้ ร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชน จอง

โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกกลางได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร โทร. 045-712664 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร โทร. 045-795129 หรือนายอำนวย จันลุทิน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกกลาง โทร.097-132 3999