รมว. พิพัฒน์ ประกาศ kickoff เปิดตัว”พังงา” เป็น “Wellness Sandbox” ตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่า 30%

ช่วงบ่ายวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวการเปิดตัวแพคเกจการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่ม Post Covid Syndrome แบบองค์รวม พร้อมแสดงปาฐกฐาพิเศษเรื่องบทบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงแรม LaFlora เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับคณะฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการฯ


 

 

พร้อมกันนี้ รมว.พิพัฒน์ ได้ประกาศเปิดตัวจังหวัดพังงาเป็น Wellness Sandbox ตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าร้อยละ 30 ชูโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid syndrome (Post Covid Rehabilitation) เป็น Highlight จุดขาย โดมมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมพงษ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามัน-อ่าวไทย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันประกาศความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายครั้งนี้อย่างเต็มที่ 
#postcovidrehabilitation #wellnesssandbox