Update Newsกระทรวงมหาดไทยสังคมสังคม/CSR

ผนึกพลัง “สตรีนนทบุรี สืบสานผ้าไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สตรีนนทบุรี สืบสานผ้าไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นโดย นางณิชารัชณ์ กันต่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี (กพสจ.จังหวัดนนทบุรี) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ อาคารโดม เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี (กพสจ.จังหวัดนนทบุรี) มีบทบาทในการส่งเสริมให้สตรีจังหวัดนนทบุรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตัวเองและครอบครัวได้ ตลอดจนเป็นแกนนำในการคิด ตัดสินใจวางแผน แก้ไขปัญหาชุมชนและการพัฒนาสตรี และสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าว

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเดินแบบการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย และสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว นายอภิชัย อร่ามศรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเดินแบบในชุดผ้าไทย นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,500 บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 6 ทุน และการร้องเพลงสด ๆ จาก นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของบทเพลงดัง ทรายกับทะเล บอกหน่อยได้ไหม ขอมือเธอหน่อย ซึ่งปัจจุบันผันตัวเองเป็นนักการเมืองท้องถิ่น มาร่วมขับกล่อมภายในงาน