ขอนแก่น เตรียมจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 ยกระดับ R&D พร้อมขับเคลื่อน BCG อีสาน

กรุงเทพ, 21 กันยายน 2565 – ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประกาศความภาคภูมิใจ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022: โอกาสเติบโตเครื่องมือแล็บ  และไบโอเทคอีสานสู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งแรกกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการ เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนสำหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์)

คุณกวิน ว่องกุศลกิจ ในนาม ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ผู้จัดงานหลัก เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ภาคอีสานและลุ่มน้ำโขงที่สามารถผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ผ่านการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเครื่องมือและบริการด้านการพัฒนาไบโอเทค ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในปีนี้ พร้อมส่งเสริมให้เป็น BIO HUB ของภูมิภาคด้วยการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสให้เป็นศูนย์นวัตกรรมนานาชาติ ไบโอเทค ที่ประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรมและวิจัย ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมบีซีจี รวมถึงเป็นพื้นที่การประชุมสัมมนา โดยคาดว่า ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จะส่งเสริมให้เกิดโครงการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล ร่วมแชร์มุมมองจากภาคเอกชน ด้านโอกาสของเศรษฐกิจฐานชีวภาพและการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีโอกาสเติบโตจากจำนวนประชากร 326 ล้านคน และด้วยศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้าทางด้านเกษตรที่สำคัญของประเทศ ประกอบกับ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ความพร้อมด้านกำลังคน กลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่ การสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งหมดมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโต และศักยภาพด้านไบโอเทคของภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือการจัดงานของภาคธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ ดร. เทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมผลักดันภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนกลุ่มสมาชิกธุรกิจเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขยายโอกาสการเรียนรู้ เปิดช่องทางธุรกิจ และสร้างความพร้อมผนึกกำลังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน

 สำหรับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและความพร้อมของภูมิภาค นายยงยุทธ กิดาธนพนต์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เผยถึงโอกาสที่น่าสนใจของเครื่องมือแล็บในภาคอีสานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 15% ต่อปี จากมูลค่าตลาดเครื่องมือแล็บรวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งปัจจัยที่ขอนแเก่น  กลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของประเทศลุ่มน้ำโขง เป็นศูนย์กลางการศึกษาและคมนาคม รวมทั้งการมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์อุตสาหกรรมไบโอเทคโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผลักดันให้ตลาดเครื่องมือแล็บอีสานเติบโต     เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 25-30% อย่างชัดเจน

 ในส่วนของภาครัฐ ดร. สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวสนับสนุนการจัดงานและเผยถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในฐานะไมซ์ซิตี้ ซึ่งเชื่อว่าการจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 จะมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดเครือข่ายการค้าการลงทุน การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการและภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคได้นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมี พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 องค์กร เพื่อบูรณาการความร่วมมือผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ผ่านเครือข่ายหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคม ฯลฯ   และปิดท้ายด้วยเสวนาในหัวข้อ บริบทอีสานใหม่ ขับเคลื่อนศูนย์กลางไบโอเทคแห่งใหม่ของเอเชีย โดยกลุ่มผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมกันจัดงานในครั้งนี้งาน LAB Future & BIO Expo 2022: โอกาสเติบโตเครื่องมือแล็บและไบโอเทคอีสานสู่มาตรฐานและเศรษฐกิจใหม่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คาดจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คน ทั้งสายงานบริหารและปฏิบัติการจากภาครัฐและเอกชน โดยไฮไลต์ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ฯ และเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ กว่า 80 บริษัท 200 คูหา   450 แบรนด์ ครอบคุมพื้นที่แสดงงานกว่า 3,500 ตารางเมตร รวมถึงการประชุมสัมมนา และการจับคู่ธุรกิจ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ขอนแก่น สามารถลงทะเบียน เข้าชมงานและติดตามข้อมูลได้ที่ www.labfutureexpo.com หรือ www.bioexpo.asia