กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดย นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี พร้อมด้วย คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกวิชาชีพภายในศูนย์ฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง จำนวน 20,000 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้สามารถออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้