รู้จัก ‘สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล’ ซีอีโอ ASIAN  บริจาค 100 ล้าน ให้ รพ.ศิริราช เพื่อศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

 ‘คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล’  เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในประเทศไทย มอบเงินส่วนตัวในนาม มูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เป็นจำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสร์ศิริราชพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่  ด้วยแนวคิดที่ว่า

เมื่อวันนี้เรามีแล้ว พอใช้แล้ว ที่เกินพอก็คืนให้สังคม การที่บริจาคให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินั้น ผมเห็นว่า ในปี 2565  ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” หากทุกครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ถูกวิธี จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และยังช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติอีกทาง 

อยากเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN กล่าวแต่กว่าที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ และเดินหน้าบริจาคให้กับหน่วยงาน องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคมในวันนี้ได้ ครอบครัวของคุณสมศักดิ์เริ่มต้นจากการเป็นผู้ค้าขายปลาในตลาด   คุณสมศักดิ์ เล่าว่า “ก่อนจะก่อร่างสร้างตัวมาได้ เรารู้ว่าความจนมันลำบากอย่างไร แนวคิดในการให้เสมือนการตอบแทนให้กับแผ่นดินในพื้นที่ทำกิน นั่นก็คือ จังหวัดสมุทรสาคร ถิ่นที่ทำให้ ASIAN สร้างรายได้และกิจการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอีกหนึ่งการแบ่งปันในการมอบความสุขให้กับคนในสังคมอีกด้วย”สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป  

โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนคนไทยในเดือนกรกฎาคม 2566  ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน 1 อาคารฟื้นฟูและบำบัด และศูนย์สูงวัยสุขภาพดี  

ส่วนการก่อสร้างระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในปี 2566 – 2568  แบ่งเป็น  ก่อสร้างอาคารวิจัยและฝึกอบรม อาคารผู้ป่วยใน 2 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า เน้นการออกแบบเพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม  ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน ที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งระยะที่ 2 นี้ ยังขาดงบประมาณอยู่ 2,000  ล้านบาท

ซึ่งยังขาดงบประมาณก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดย บริจาคสมทบทุนก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ได้ที่

1.ศิริราชมูลนิธิ  
  • ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30- 17.30 น. : วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.30 – 16.30 น.  โทร. 0 2414 1414, 0 2419 7658-60
  • รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 - 15.30 น. โทร. 0 2419 2046
  • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30- 16.30 น.  (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  โทร. 0 2849 67262
2. บริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) ประเภทออมทรัพย์
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 901-7-06044-4
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 016-4-57906-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช 063-3-16546-7
3. บริจาคผ่าน application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากด้วยการสแกน QR Code
 *** ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้  โดยนำส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุชื่อ - สกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี/เกิด  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  และเลขบัตรประชาชน (เพื่อให้ทางศิริราชมูลนิธินำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 )  โดยส่งผ่านทาง โทรสาร 0 2419 7687, e-mail: donation@sirirajfoundation.org,  Line: @sirirajfoundation หรือ ไปรษณีย์ มายังศิริราชมูลนิธิ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินแก่ท่าน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโทร. 0 2419 7646-8 ในวันเวลาราชการ