Bangkok Bike Thailand Challenge in Hat Yai

นีโอ ออกาไนเซอร์ยักษ์ใหญ่วงการธุรกิจจักรยาน จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลคอหงส์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดแข่งขันจักรยาน Bangkok Bike Thailand Challenge Hat Yai Criterium ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในรูปแบบ Night Criterium ครั้งแรกของภาคใต้ พร้อมงานแสดงสินค้า International Bangkok Bike in Hat Yai ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายอาทิตย์ สองจันทึก ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้จัดงานแข่งขันจักรยาน Bangkok Bike Thailand Challenge 2017 in Hat Yai และ งานแสดงสินค้า International Bangkok Bike in Hat Yai ครั้งที่ 2 กล่าวว่า จากกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานของคนไทยในปัจจุบัน ทั้งการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นเพื่อการแข่งขัน และปั่นเพื่อการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดจักรยานทั่วประเทศมีความคึกคักขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคภาคใต้ ซึ่งมียอดจำหน่ายจักรยานโดยรวม คิดเป็น 25% ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด โดย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถือเป็นศูนย์กลางการค้าธุรกิจจักรยานของภูมิภาคภาคใต้ตอนบน มีจำนวนผู้ใช้จักรยานจำนวนมาก 

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจักรยานจากประเทศมาเลเซีย เดินทางเข้าออกเพื่อปั่นจักรยานท่องเที่ยวและร่วมแข่งขันจักรยานในรายการสำคัญต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีจำนวนร้านค้าจักรยานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ 2-3 ปี ที่ผ่านมา โดยแนวโน้มประเภทจักรยานที่ได้รับความนิยมในภาคใต้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป จากจักรยานเสือภูเขามาเป็นจักรยานเสือหมอบ สอดคล้องกับกระแสความนิยมจักรยานเสือหมอบของตลาดจักรยานกรุงเทพฯและปริมณฑลเช่นเดียวกัน จากข้อมูลการตลาดของบริษัทฯ พบว่า ปัจจุบันอัตราส่วนผู้ใช้จักรยานเสือภูเขาและจักรยานเสือหมอบในภาคใต้ มีอัตรา 50/50% ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการเอาใจนักปั่นในภูมิภาคภาคใต้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ เทศบาลคอหงส์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงร่วมกันจัดงานแข่งขันจักรยาน Bangkok Bike Thailand Challenge 2017 in Hat Yai ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรูปแบบ Night Criterium ครั้งแรกของเมืองหาดใหญ่ขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยเริ่มการแข่งขันในเวลาประมาณ 22.00 น.

 แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทเสือหมอบทั่วไปชาย-หญิง และประเภทเสือภูเขาทั่วไป ชาย-หญิง โดยใช้มาตรฐานการตัดสินจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ โดยมีกรรมการจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในการควบคุมดูแลมาตรฐานการแข่งขัน โดยใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ผ่านถนนปุณณกัณฑ์ เข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วนกลับไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร/รอบ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดงานแสดงสินค้าจักรยาน อาทิเช่น จักรยาน อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง แฟชั่นเสื้อผ้าสำหรับนักปั่น ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ภายใน ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อีกด้วย


ด้าน นายฉลอง พัมโน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลคอหงส์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีจำนวนผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เทศบาลคอหงส์จึงมีการวางผังเส้นทางจักรยานเพื่อการกีฬา และการท่องเที่ยว ผ่านความสวยงามทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน ตามนโยบายรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานของรัฐบาล โดยเส้นทางส่วนใหญ่เริ่มต้นจากถนนปุณณกัณฑ์ ผ่านไปตามเส้นทางในพื้นที่เทศบาลคอหงส์ 

ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่มีความสวยงาม ท้าทาย และกำลังได้รับความสนใจจากนักปั่นจักรยานใน อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ อ.ใกล้เคียง ใช้เส้นทางดังกล่าวในการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย และท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก เทศบาลคอหงส์ จึงมีความยินดีให้การสนับสนุนการจัดการจัดการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bike Thailand Challenge 2017 in Hat Yai ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในครั้งนี้ ซึ่งมีการใช้พื้นที่การแข่งขันบางส่วนบนถนนปุณณกัณฑ์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเทศบาลคอหงส์อีกด้วย


ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนรวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อการกีฬาหลากหลายประเภท เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หันมาสนใจในการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะจักรยาน ถือเป็นอุปรณ์ในการออกกำลังกาย และเป็นพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิด Green University ของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้นิสิตนักศึกษาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้พลังงาน ร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย


สำหรับการจัดการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bike Thailand Challenge in Hat Yai ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเข้าร่วมให้การสนับสนุนด้านการจัดเตรียมพื้นที่การแข่งขัน โดยใคร่ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษารวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งแรงใจและให้การต้อนรับนักกีฬาจากพื้นที่ต่างๆ ในฐานะเจ้าบ้านในครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันจักรยาน Bangkok Bike Thailand Challenge 2017 Hat Yai Criterium ในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักกีฬาจักรยาน ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักกีฬาจากประเทศมาเลเซีย ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ต่ำกว่า 500 คน โดยการแข่งขันจะจัดให้มีขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานแสดงสินค้าจักรยานควบคู่กันไปใน ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 อีกด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook/BKBEXPO หรือ Facebook/bangkokbikethailandchallenge