กิจกรรม..รับบริจาคโลหิต โดย “ดร.พิมพ์ขวัญ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17 พฤศจิกายน  2565 ที่ผ่านมา Mrs.Thailand World2022 “ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล” ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธินวมินทร์รวมใจ” พร้อมทั้ง โรงพยาบาลนวมินทร์9 ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “รับบริจาคโลหิต” เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต โดยได้รับความสนใจจากประชาชน รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างมาก