ESIC LAB มจธ. จัดงาน CREAVERSE : PORTAL TO FUTURE  เชื่อมโยงอุตฯ ไทยสู่อนาคตแห่งดิจิทัลสร้างสรรค์ 

ESIC LAB มจธและ Digital Picnic ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงดิจิทัลอาร์ตภายใต้หัวข้อ “CREAVERSE : PORTAL to FUTURE ประตูบานแรกสู่การสร้างชุมชนเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ที่จะเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมใหม่ ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างสรรค์ไทยให้เข้มแข็งทัดเทียมระดับนานาชาติ 

ผศ.ดร.ปริยกร ปุสวิโร หัวหน้า Edutainment Socio-Interaction Computing Lab (ESIC Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในผู้จัดงานนี้ กล่าวว่า Edutainment & Socio-Interaction Computing Laboratory (ESIC Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Digital Picnic กลุ่มครีเอทีพเทคโนโลจิสต์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดงาน “CREAVERSE : PORTAL to FUTURE ประตูบานแรกสู่การสร้างชุมชนเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ที่จะเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์ ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม และศึกษาหาแนวทางในการสนับสนุนกลุ่มคนทำงานภาคธุรกิจด้าน Digital Creative Ecosystem  ให้คนเหล่านี้เกิดการทำงานร่วมกันและรวมตัวกันให้เกิดศักยภาพขั้นสูงจนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยได้

“เมื่อโลกแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับเทคโนโลยี มันจะเกิดการขยายทั้งศักยภาพของคนทำงาน ขยายกรอบความคิดของอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชาติได้ ตรงกับคอนเซ็ปต์ของการทำงานที่เกิดจากแนวคิดอันเรียบง่ายนี้ กลายเป็นบิ๊กแบง (Big Bang) ที่ขยายตัวจนเกิดจักรวาลใหม่ที่มีชื่อว่า Creaverse” ผศ.ดร.ปริยกร กล่าว

โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและจัดกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม” (The Development of CREATIVITY Network in Digital Economy Transformation and Talent Clustering to fabricate Creative and Innovation ECOSYSTEM) มีเป้าหมายในระยะยาวเพื่อออกแบบกรอบนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนในอุตสาหกรรม digital creative สำหรับประเทศไทยให้เชื่อมโยง เกิดการทำงานร่วมกันและรวมตัวกันของผู้สร้างสรรค์ หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.ปริยกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ดิจิทัลอาร์ตแบบอิมเมอร์ซีฟ เทคโนโลยี (Immersive Technology) มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด 19 เพราะช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางและพบปะในชีวิตจริง ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจมากขึ้น เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกพัฒนาตามกันอย่างรวดเร็ว ส่วนอิมเมอร์ซีฟ เทคโนโลยีในงานนี้ เป็นเหมือนประตูบานแรกที่จะสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้ชมถึงความหลากหลายในอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีและศิลปะ ทำให้สามารถไปต่อยอดความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้

ภายในงานมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนต่าง ๆ เช่น เวทีดิจิทัลอาร์ตแบบอิมเมอร์ซีฟ ที่ผสมผสานอิมเมอร์ซีฟ เทคโนโลยี (Immersive Technology) กับ 4 วงดนตรีจาก PGVIM, Kunst, Sherry และ Landokmai ออกมาเป็นการแสดงในรูปแบบ immersive audio visual performance Crealiens Metaverse โซนที่ให้คุณเปลี่ยนตัวเองเป็น Avatar เพื่อเข้าไปท่องสำรวจ Crealiens Metaverse ผ่านสมาร์ทโฟน My Crealien พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คุณได้สร้างสรรค์ตัว Crealien ที่เป็นตัวคุณ Creaverse Research การเล่าเรื่องงานวิจัยผ่านสื่อเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ และเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ CREAVERSE : PORTAL to FUTURE เปิดประตูสู่การสร้างชุมชนเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ที่จะเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทย” โดยมีผู้บริหารจากองค์กรสร้างสรรค์ระดับประเทศมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล

งานนี้จัดแสดงระหว่างวันที่ 15-27 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคาร KX Building ชั้น 1 ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ใกล้บีทีเอส วงเวียนใหญ่) สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/creaverse.world