ทำดีด้วยใจ!!ต.ช.ด.425 ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา รายงานว่า ที่ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ. กองร้อย ตชด.425 ร่วมกับนายธงชัย หันช่อ นายก อบต.บางม่วง นายชลิต โฮ่สกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บางม่วง นางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางม่วงข้าราชการตำรวจจิตอาสาที่ 425 จำนวน 22 นาย เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์เเละทำความสะอาด ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ โดยการเก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน และตัดหญ้าบริเวณศูนย์ดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ทั้งนี้กองร้อย ต.ช.ด.425 ตำรวจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จะได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป 

 

 

ภาพ/ข่าว โกอู๋ @นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน