พม. จับมือ 4 หน่วยงานทำ MOU การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง

Read more

พม. ชี้แจงกรณีผู้แทนเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการ

Read more