รมว.พม. ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย มุ่งป้องค้ามนุษย์ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ

Read more